รับข่าวสาร ยกเลิกรับข่าวสาร

 
จำนวนคนอ่าน 279 ครั้ง | วันที่โพสต์ : 25/03/2024
  AI (Gemini / ChatGPT) for HR Professionals ฝ่ายบุคคล ใช้ Gemini/ChatGPT เพื่อบริหารงานบุคคลทั้งระบบ (อังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. Holiday Inn Silom)
    
                                                              
 
 
Connect with us.
  โทรศัพท์ :